Scholl karpu piesaldesanas un nonemsanas lidzeklis

Ātrs un vienkāršs kārpu piesaldēšanas un noņemšanas līdzeklis.

Produkta īpašības

  • Atri un viegli lietot mājas apstākļos.
  • Ātra piesaldēšanas metode, kādu lieto veselības aprūpes speciālisti.
  • Var būt nepieciešama tikai viena aptrāde.
  • Piemērots lietošanai bērniem no 4 gadu vecuma.
  • Nav vajadzīgi plāksteri.

Produkta apraksts

Scholl kārpu piesaldēšanas un noņemšanas līdzeklis iedarbojas, ātri piesaldējot kārpu, kā to dara veselības aprūpes speciālisti. Kārpas izraisa vīrusi. Scholl kārpu piesaldēšanas un noņemšanas līdzeklis satur dimetilētera un propānētera maisījumu, kas āri sasaldē kārpu un vīrusu inficētās šūnas atmirst. Pēc lietošanas, ap kārpu dažu dienu laikā vajadzētu izveidoties mazai tulznai. Kārpa parasti nokrīt pēc 10-14 dienām un tās vietā ataug vesela āda.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas norādījumus.
Ievietojiet aplikatoru baltās plastmasas galviņas atverē.
Novietojiet flakonu vertikāli uz apklāta galda vai citas izturīgas virsmas. Neturiet to pie sejas, virs ķermeņa vai apģērba. Uzlieciet aerosola galviņu uz flakona, kā rādīts attēla, tā lai aplikators tiek ievietots plastmasas trauciņā, kas piestiprināts pie flakona sāniem.
Turot flakonu vertikāli, spēcīgi nospiediet aerosola galviņu un turiet to 5 sekundes.
Noņemiet no flakona aerosola galviņu kopā ar aplikatoru. Nepieļaujiet šķidrumam nokļūt uz jūsu ādas un neturiet to blakus acīm. Pirms aplikatora pielikšanas pie kārpas, UZGAIDIET 15 sekundes, turot aplikatoru uz leju. Tas ļaus šķidrumam sakrāties aplikatora galiņā un sasniegt piesaldēšanai nepieciešamo temperatūru.
Turot aplikatoru uz leju, viegli pielieciet aplikatora galiņu kārpas centram uz vismaz 30 sekundēm, bet nepārsniedzot 40 sekundes. Nespiediet. Pēc tam izmetiet aplikatoru.

Sargāt no bērniem.
Pirms lietošanas izlasiet norādījumus.
Lietot tikai kā norādīts.
Tikai ārīgai lietošanai.
Uzglabāt vēsā vietā.
Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
Nepieļaujiet nokļūšanu acīs.
Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Neieelpot smidzinājumu.
Neizmantojiet vienlaicīgi citu kārpu noņemšanas metodi.
Neizsmidzināt tieši uz ādas.
Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos aplikatorus un aerosola galviņu.
Lietojiet katrā apstrādes reizē jaunu aplikatoru.
Ja kārpa ir grūti saredzama vai sasniedzama, palūdziet kādu jums palīdzēt.
Produkta nepareiza lietošana var izraisīt apdegumus, veselo audu bojājumus un aklumu.
Ja jums ir vairākas kārpas cieši blakus viena otrai, vienā reizē apstrādājiet tikai vienu no tām. Otru apstrādājiet atsevišķi pēc 2 nedēļām.

Produkts nav piemērots:
Diabēta slimniekiem un cilvēkiem ar vāju asins cirkulāciju,
Bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem,
Grūtniecēm un mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Ja jūtat kairinājumu, pārtrauciet lietošanu.